خبرنامه الكترونيكراهنماي سايتدرباره ما

   

        

        صفحه اصلي  

 

بحث روز رشته ما
راهنمای سایت
آموزش علوم ژئوماتیک
آموزش ژئودزی
 آموزش ژئودینامیک
آموزش GPS
آموزش نقشه برداری
فتوگرامتری - سنجش از دور
آموزش GIS
آموزش هیدروگرافی
آموزش نرم افزار مطلب و نرم افزارهای های عمومی
پایان نامه ها
مجلات  تخصصی و کتاب
لینکهای علوم ژئوماتیک
انجمن های بین المللی
 برنامه سمینارها
لینکهای مفید بین المللی
نقشه و تصاویر ماهواره ای
موسسات ژئوماتیکی ایرانی
 صفحه ژئودینامیک
صفحه تخصصی ژئوئید
امور شرکتها و قراردادها
تجهیزات نقشه برداری
نرم افزار و محاسبات
اخبار و تازه ها
انجمن مهندسین ژئودزی
مشاهده دفتر مهمان سایت
امضاء دفتر مهمان سایت
لینکهای مفید عمومی ایران
لینکهای مفید عمومی سوئد
لینکهای ژئوماتیکی سوئد
بیوگرافی مولف سایت
کمی طنز - کاریکاتور
ژئوماتیک در آئینه قرآن

World Geoid Page

Compiled by Ramin Kiamehr

 

 

- General Links

- Geoid Software

- Geoid Models

- Data Link

 

Copyright, Irangeodesy, 2004, Ramin Kiamehr, All Rights Reserved, Updated 2004-09-18